Poradenství

Poradenství ve všech oblastech účetnictví a jejich výhodná řešení z hlediska daňové optimalizace a shody s platnou legislativou. Součástí daňového poradenství je i případné odložení daňové povinnosti vyplývající z daně z příjmů.